Skifermur på E6 Kåfjord i Alta
E6 Kåfjord
Tomt Nordlyskatedralen Alta
Tomt Nordlyskatedralen
VA-anlegg Honningsvåg
Rundkjøring Altagård
VA Anlegg Talvik
E6 Talvik

Div prosjekter.

Utbygging av ny E6
Vi er i avslutningsfasen med byggingen av parsell Strømsnes-Møllnes på E6 gjennom Kåfjord i Alta. Dette var i utgangspunktet oppdrag til rundt 25 mill men havner vel på ca 30 mill.   Vi er igang med ombygging av VA anlegget i Talvik. Dette prosjektet omfatter også ombygging av E6 fra Talviktunellen til Talvik bru.  Vi er underentreprenør for Istak på jobben.
Nordlyskatredralen i Alta
Vi er også engasjert i byggingen av Nordlyskatredralen i Alta. Grunnarbeidet er utført av oss.
Trinn 2 utføres av bygningsentreprenøren hvor vi har alt av maskinarbeidet                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kvileskogen boligkompleks.
Vi er også i sluttfasen vedr grunnarbeidet i kvileskogen som har vært en stor jobb for oss.
 Boligfelt Kautokeino.
Vi har hatt oppdraget med opparbeidelse av nytt boligfelt i Kautokeino.
 VA Anlegg Havøysund.
Vi har hatt oppdraget med utskifting av vann/avløpsanlegg i Havøysund Måsøy kommune.
 Tollevik Terasse.
Vi har utført grunnarbeidet i forbindelse med utbyggingen av Tollevik Terasse i Alta.            
 Ombygging E6 Elvebakken Alta.
Vi har hatt arbeidet med ombygging av E6 gjennom Elvebakkei i Alta
I prosjektet var det opparbeiding av nye rundkjøringer samt nytt VVA anlegg kabelanlegg støping av opikanaler og granittarbeid på hele strekningen.
Vi har også hatt arbeidet med bygging av ny rundkjøring på E6 ved Altagård i forbindelse med nye veier og flyplassterminal.